palnik na olej zużyty

węgiel i jego pochodne

palnik na olej zużyty
Ogrzewanie spalinowe Ogrzewanie spalinowe polega na dostarczaniu ciepła uzyskanego w wyniku procesu spalania materiału zwanego paliwem.
W tradycyjnych układach są to: materiały stałe: .

Widok do druku:

palnik na olej zużyty